Những Nhận Định Sai Về Công Dân Toàn Cầu

Công dân toàn cầu là một khái niệm không còn xa lạ đối với người trẻ. Ở thời điểm công nghệ hóa lẫn toàn cầu hóa vẫn đang lan rộng mạnh mẽ, việc đầu tư cho bản thân để đủ tiêu chuẩn thành một công dân toàn cầu chính là trang bị cho mình một nền tảng sự nghiệp, tương lai vững chắc.

Công dân toàn cầu không phải là một phong trào:

Rất nhiều bậc phụ huynh nghĩ rằng cụm từ “Công dân toàn cầu” sẽ giúp con bạn thành công. Nó có sức lôi cuốn phụ huynh cũng như giới trẻ Việt bởi một tương lai làm việc tại các công ty đa quốc gia và ở khắp nơi trên thế giới.

Công dân toàn cầu không chỉ là một cái danh nghĩa nhất thời. Nó chính là thước đo công nhận một người nào đó có khả năng, bản lĩnh để cống hiến tài năng, chất xám của mình vì cộng đồng ở phạm vi toàn thế giới.

Trước khi trở thành công dân toàn cầu – bạn chính là công dân Việt Nam:

Mỗi công dân toàn cầu nên ý thức được điều này: hòa nhập chứ không hòa tan. Một bộ phận giới trẻ, chạy theo lối sống mới, hiện đại, tây hoá mà quên mất quyền và nghĩa vụ của một công dân, nguyên tắc hành xử đạo đức phù hợp với luật pháp và văn hóa Việt nam. Để giáo dục ý thức công dân cho thế hệ trẻ thì việc giữ gìn văn hóa, lối ứng xử truyền thống tốt đẹp của Việt Nam cần được thực hiện.

Ý thức và quá trình rèn luyện để trở thành một Công dân tốt sẽ giúp các bạn trẻ có một tâm thế vững vàng khi hoà nhập với thế giới cũng như có đầy đủ kỹ năng để trở thành một Công dân toàn cầu.

Ngôn ngữ là yếu tố cần nhưng chưa đủ để trở thành công dân toàn cầu.

Ngôn ngữ chính là yếu tố quan trọng bậc nhất trong quá trình trở thành một công dân toàn cầu nhưng không phải là tất cả. Tuy nhiên, đại đa số Phụ huynh Việt Nam luôn muốn con giỏi Tiếng Anh nhưng chưa có ý thức giữ gìn Tiếng Việt cho con. Thể hiện rẩt rõ bởi nhiều người không ngần ngại đưa con vào trường quốc tế để có được nền tảng tốt về ngoại ngữ nhưng vô tình lại đánh rơi mất tiếng Việt cũng như ý thức về cội nguồn ở con trẻ! Công dân toàn cầu – bản thân họ những người am hiểu về tiếng nói, văn hoá, chính trị, lối sống của đất nước nơi họ sinh ra và lớn lên. Giữ gìn bản sắc dân tộc chính là một cách mà những công dân toàn cầu quảng bá hình ảnh đất nước mình đến bạn bè quốc tế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *